در این دوره، «۲۵ راز طلایی خلق ثروت» از میلیاردهای سراسر دنیا و رازهای کاربردی و فوق‌العاده قدرتمندی که به خود کوین ترودو کمک کرده از سن ۱۵ سالگی کسب‌وکارهای موفق خود را داشته باشد، به شما آموزش داده می شود و بصورت تخصصی در مورد پول صحبت می‌شود.

کوین ترودو در تمامی آثار خود تأکید بسیاری بر روی بالا بردن میزان یادگیری و آموزش پذیری دارد.
زیرا با بالا بردن این ویژگی، سریع تر و راحت تر می توانید مسائل و موضوعات جدید را یاد بگیرید.

اگر شما عزم خود را جزم کرده اید تا برای یادگیری مباحث موفقیت فردی و قانون جذب وقت بگذارید، بیشتر راه را پیموده اید و به اصل دوم یعنی قابلیت تغییر پذیری رسیده اید.
و در این بخش، طبق قابلیت تغییر پذیری شما آنچه را که از قوانین این جهان در مورد خلق ثروت آموخته اید، باید در زندگی به کار ببندید.
اینکه چرا باید به او گوش دهید را بهتر است از زبان خودش بشنوید…