قیمت کتاب:۲۳/۹۰۰ تومان

خرید این کتاب

پله پله تا اوج
برای رسیدن به قله باید تلاش کرد. سختی‌ها و دشواری‌های مسیر را به جان خرید و به «پیروزی» یعنی به «فتح قله» رسید. این رمز پیروزی افرادیست که با ″افکار و عقاید و نگرش خود″ بر مشکلات زندگی پیروز می‌شوند.
برای رسیدن به اوج باید با هدف و انگیزه مسیر درست را پیش گرفت.
زیگ زیگلار فروشنده،نویسنده و سخنران انگیزشی بزرگ و موفق آمریکایی، در کتاب ″پله‌پله تا اوج″ به خوانندگان می‌آموزد که چطور با پی‌ریزی پایه‌های موفقیت به اوج کامیابی دست پیدا کنند.
کتاب پله پله تا اوج به زبانی ساده و انگیزشی به شما می‌آموزد که ساختاری محکم را در ذهنیت خود ایجاد کنید، به اهمیتِ داشتن یک «تصویر ذهنی سالم» می‌پردازد، و به شما یاد می‌دهد که چطور این تصویر ذهنی مناسب را در خود ایجاد کنید.
برای شما روشن سازی می‌کند که چرا داشتن یک «هدف مشخص» مهم و کلیدی‌ست، و توصیه هایی در مورد تعیین هدف و رسیدن به آن اهداف به شما می‌دهد.
این کتاب به افرادی که به دنبال رهایی از احساس ناخوشی و ناامیدی هستند کمک می‌کند تا دوباره به خود اعتماد و اطمینان کنند و با امید به موفقیت در زندگی برسند.
برای خواندن کتاب ″پله پله تا اوج″ محدودیت سنی وجود ندارد چرا که هر فرد برای اینکه هدفمند شود، و بعد از یافتن هدف نیاز به یک مجموعه از راهکارها برای دستیابی به هدف‌هایش دارد.
کلیدهای طلایی که زیگ در این کتاب ارائه می‌دهد بر پایه‌ی ایمان، صداقت، وفاداری و شایستگی بنا شده اند و برای همه‌ی قشرهای جامعه لازم است تا با یک‌بار خواندن آن، در مسیر پیروزی حرکت کنند.