قیمت کتاب:۲۹/۹۰۰ تومان

خرید این کتاب

کتاب ″جادوی فکر بزرگ″ «روش‌های عملی» به شما می‌دهد، نه «وعده‌های تو خالی» !
در این کتاب دکتر شوارتز برنامه‌ای طراحی شده، برای زندگی کردن بر اساس مقیاسی بزرگ در کار، خانواده و زندگی اجتماعی به شما ارائه می‌دهد.
او ثابت می‌کند که شما به هوشی سرشار یا استعدادی درخشان نیاز ندارید تا به آدمی بسیار بزرگ در میان افراد تبدیل شوید؛ بلکه به عادت «بزرگ فکر کردن و عمل کردن» نیاز دارید.
در هر یک از فصل‌های کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دیوید جی. شوارتز، ده‌ها فکر، شیوه و اصل سودمند و منطقی می‌یابید که به شما توانایی می‌دهند تا نیروی عظیم فکر بزرگ را به‌ کار گیرید؛ تا موفقیت، شادکامی و رضایتی را که بسیار دوست دارید، برای خود کسب کنید.
هر شیوه با «شرح یک سرگذشت واقعی فوق‌العاده» برای شما توضیح داده شده است.
بنابراین، شما نه فقط در می‌یابید که «چه کار کنید» ، بلکه حتی مهم‌تر از آن، متوجه می‌شوید که «چگونه» هر اصلی را در موارد و موقعیت‌های واقعی «اجرا کنید».

♠این کتاب برای شما چه نتایجی خواهد داشت؟
کمکتان می‌کند

۱) باور کنید می‌توانید موفق شوید و موفق خواهید شد.
::۲) خود را از بهانه‌تراشی، بیماری افراد ناموفق، نجات دهید.
::۳) اعتمادسازی کنید و ترس را از بین ببرید.
::۴) چگونه بزرگ فکر کنید؟
::۵) چگونه خلاقانه فکر و آرزو کنید؟
::۶) شما همانی هستید که فکر می‌کنید هستید.
::۷) محیط خود را مدیریت کنید: برای هر کاری درجه‌ی یک باشید
::۸) نگرش‌های خود را به حامیان خویش تبدیل کنید
::۹) راجع به اشخاص درست فکر کنید
::۱۰) عادتِ عمل پیدا کنید
::۱۱) چگونه شکست را به پیروزی تبدیل کنیم؟
::۱۲) بهره‌گیری از اهداف در پیشرفت مؤثر است
::۱۳) چگونه مانند یک رهبر بیندیشیم؟