♦ سرفصل های دوره ♦

۱) یادگیری و پذیرش
۲) اولویت های زندگی
۳) فردیت
۵) انتخاب خواسته
۶) اشتیاق سوزان
۷) راه رسیدن به مقصد
۸) سرمایه یا پول
۹) سختی یا چالش؟ (هیچوقت جا نزن و استمرار داشته باش)
۱۰) شکست پلی برای موفقیت
۱۱) دوره نقشه راه زندگی حفظ و ارتقا

 

دریافت دوره

ارزش دوره ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

به مدت محدود برای اعضا رایگان

 

نوع دوره : غیر حضوری

پیشنیاز : ندارد

زبان : فارسی

زمان : حدود ۲ ساعت

تعداد قسمت : ۱۱ قسمت

مدل دوره : صوتی

روش دریافت : دانلود از پنل شخصی