برای تهیه دوره ی مهارت های خلق بیش از حد

 از طریق شماره کارت زیر، میتونید پرداخت کنید

 

۶۳۹۵-۹۹۱۱-۵۴۶۳-۳۷۹۶

 
شماره حساب به نام سینا قربانپور

مبلغ اصلی دوره ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان

فیش واریزو بهمراه نام و نام‌خانوادگی و شماره‌‌ تماستون توی دایرکت ارسال کنید
تا بلافاصله بعد از تکمیل ثبتنام دسترسیتون انجام بشه